الدنگ (گفت و شنود)

گفت: سایت ضدانقلابی «بامداد خبر» با اشاره به اسنادی درباره تعدادی از ضدانقلابیون فراری و پناهنده به آمریکا و اروپا نشان داده است که همه آنها برای سازمان «سیا»، «موساد» و MI6 انگلیس کار می کنند. گفتم: این که کشف جدیدی نیست. گفت: سایت یاد شده در این مقاله... 

آخرین خبرها