رییس جمهور با دو شبکه تلویزیونی و روزنامه واشنگتن پست مصاحبه کرد

رییس جمهوری اسلامی ایران اولین روز اقامت خود در نیویورک را با مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN ،روزنامه واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی المیادین آغاز کرد.  

آخرین خبرها