جدول افزایش قیمت و آورده متقاضیان مسکن مهر پرند حذف شد

جدول افزایش قیمت و آورده متقاضیان مسکن «مهر پرند»(پروژه هسا) بعد از گذشت چند ساعت از گزارش از روی سایت مسکن مهر حذف شد.  

آخرین خبرها